• De stichting heeft ten doel:

    • het werven en begeleiden van vrijwillige verkeersregelaars en hen uit te rusten met het benodigde materiaal ten behoeve van evenementen in de gemeente Soest en omstreken;
    • het regelen van het verkeer bij evenementen in Soest en daarbuiten, waar een evenementenvergunning voor is afgegeven en waarbij de bepalingen van deze vergunning waarbij het inzetten van evenementenverkeersregelaars is vereist;
    • het instrueren en creëren van opleidingsmogelijkheden van evenementenverkeersregelaars in de ruimste zin van het woord;
    • het ondersteunen en ontplooien van activiteiten die in relatie staan met verkeer en verkeersveiligheid in de ruimste zin van het woord;
    • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.