Wat kunnen we voor u betekenen?

De Stichting Verkeersregelaars Soest kan beschikken over een groep enthousiaste evenementenverkeersregelaars die al vele jaren ervaring hebben in het regelen van het verkeer, bij kleine en grote evenementen. Een aantal van deze vrijwilligers heeft ook ervaring als veiligheidscoördinator of in het organiseren van evenementen waarbij veel verkeersregelaars worden ingezet. Deze groep verkeersregelaars staan soms meer dan 30 dagen per jaar op de straat om het verkeer te regelen.

  • Onze vrijwillige verkeersregelaars zijn alle voorzien van uniforme goedgekeurde kleding, indien nodig goedgekeurde verlichting en moderne communicatiemiddelen. Dit komt uiteraard de veiligheid te goede.
  • Wij kunnen de instructie verplichting van de organisator van het evenement overnemen. Door de ervaring die aanwezig is kunnen wij beter bepalen hoe, waar en op wat voor wijze de verkeersregelaars moeten worden ingezet. Maar ook het instrueren van de juiste taken van de verkeersregelaars hoe zij moeten optreden en wat er van hun verwacht wordt. Maar ook kunnen zij door de ervaren verkeersregelaars van de stichting worden gecorrigeerd.
  • De Stichting Verkeersregelaars Soest heeft geen winstoogmerk, de medewerkers en bestuurders zijn onbezoldigde vrijwilligers.

Foto in de Box: Nadja Willems Soest